Oczy czy oka? Uszy czy ucha?

 

Oczy czy oka? Uszy czy ucha?

oczy, uszy – znaczenie podstawowe
oka, ucha – znaczenie przenośne

Kubek natomiast ma jedno ucho, a igła jedno oko. W liczbie pojedynczej nie ma różnicy w odmianie.

Forma oczyma rzadko jest używana. Nie podajemy formy uszyma, bo ona używa się jeszcze rzadziej.