Projekt “Szkoła dobrej jakości”

 

Projekt “Szkoła dobrej jakości”

W ramach projektu “Szkoła dobrej jakości”, zorganizowanego przez Fundację “Wolność i Demokracja” Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne “Drzewo” dostało  indywidualną platformę edukacyjną, która zapewni sprawne funkcjonowanie szkoły w warunkach nauczania on-line.

W ramach projektu została przygotowana do użytkowania  platforma http://drzewo.edu.pl, a dla kadry pedagogicznej zostały zrealizowane warsztaty wdrożeniowe, zapewniające wsparcie merytoryczne i techniczne funkcjonowania platformy.

W wyniku owocnej współpracy na platformie już powstały następne kursy:
1. Janusz Korczak – pedagog, działacz społeczny, pisarz
2. Zwiedziliśmy Polskę
3. Niebo było różowe
4. Adam Mickiewicz, Pani Twardowska
5. Wędrówki ptaków i ludzi
6. Człowiek w mediach
7. Poruszyć świat, czyli czasowniki w działaniu
8. Jan Brzechwa, Ptasi mózg

Nasi nauczyciele mają mnóstwo pomysłów do tworzenia i dalszej rozbudowy modułów edukacyjnych na platformie. Bardzo się cieszą, że jest możliwość prowadzenia interakcji z uczniami na platformie edukacyjnej. Zamieszczenie materiałów edukacyjnych umożliwia uczniowi dotarcie do treści podręcznikowych i ułatwia naukę.

Fundacja Wolność i Demokracja zapewnia 6 miesięcy doradztwa, opiekę merytoryczną i techniczną. Dla nauczycieli to jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku pytań zawsze można dostać konsultację fachowców.