Konkurs recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

Konkurs recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Konkurs recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego został zorganizowany przez Konsulat Generalny RP w Charkowie, Wydział Filologiczny Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. N. Karazina oraz Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne „Drzewo” z okazji 100. rocznicy urodzin poety.

 

W spotkaniu wzięli udział: Konsul Generalny RP w Charkowie Piotr Stachańczyk, wicekonsul Barbara Kaczmarczyk, Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Jurij Bezchutry, profesor, kierownik Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, dr Katarzyna Badowska z Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego, Samanta Busiło – wykładowczyni języka polskiego na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz wykładowca Centrum Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Bartłomiej Maliszewski.

 

Prowadzącymi wydarzenia byli: docent katedry Języka Ukraińskiego Zofia Butko i wykładowca języka polskiego skierowany na Uniwersytet Karazina przez NAWA Sławomir Wawryszuki.

 

Na początku słowo wstępne wygłosili: Konsul Generalny RP w Charkowie Piotr Stachańczyk oraz Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Jurij Bezchutry.

 

Następnie zostały wygłoszone 2 prezentacje: „Życie i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” (autorstwa Margaryty Kondratenko) oraz „Cechy literatury okresu II wojny światowej na przykładzie twórczości K. K. Baczyńskiego (autorstwa – Wiktorii Kuczuk).

 

Po prezentacjach interpretacje wybranych wierszy K. K. Baczyńskiego wraz z ich autorskim przekładem na język ukraiński przedstawiły studentki III roku filologii polsko-ukraińskiej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. N. Karazina.

 

Potem uczestnicy konkursu recytowali wybrane wiersze. W konkursie wzięli udział przedstawiciele Sum, Dniepra, Zaporoża, Charkowa, Kramatorska, Energodaru, Kamianki Dniprowskiej itd.
 

Zwycięzcami konkursu zostały:
I miejsce
Daria Maksymowa z Dniepra (nagroda: smartwach)
II miejsce
Anna Filipowa z Charkowa (nagroda: zestaw blogera)
III miejsce
Agata Juszczenko z Kramatorska (nagroda: powerbank)

 

Dziękujemy najmocniej wszystkim uczestnikom, przedstawicielom jury, organizatorom i współorganizatorom konkursu. 
Gratulujemy zwycięzcom!
Zachęcamy wszystkich do czytania poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.