Wnioski o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Wnioski o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wnioski o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do Polskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego „Drzewo” można składać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej?

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby kontaktu z Polskim Centrum Kulturalno-Edukacyjnym „Drzewo” – ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Państwo mogą znaleźć w załączniku:

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Termin realizacji:

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku, Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne „Drzewo” zaproponuje rozwiązanie alternatywne wraz z uzasadnieniem.

Złożenie wniosku:

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można wypełnić i wysłać na adres:

Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne „Drzewo”

ul. Trinklera, 2, biuro 626

61022, Charków, Ukraina

albo wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej drzewo.online@gmail.com

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Kto może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej?

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej Polskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego „Drzewo” lub jej elementów może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej Państwo mogą znaleźć w załączniku:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Termin realizacji:

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku, Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego „Drzewo” zaproponuje rozwiązanie alternatywne wraz z uzasadnieniem.

Złożenie wniosku:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można wypełnić i wysłać na adres:

Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne „Drzewo”

ul. Trinklera, 2, biuro 626

61022, Charków, Ukraina

albo wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej drzewo.online@gmail.com

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .